7140-104-GE Whatman 沃特曼 混合纤维素膜WME平滑无菌0.45um 47mm

7140-104GE Whatman 沃特曼 混合纤维素膜WME平滑无菌0.45um 47mm

 • 型号 7140-104
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。“GE Whatman 沃特曼 混合纤维素膜WME平滑无菌0.45um 47mm”

  GE Whatman 沃特曼 混合纤维素膜WME平滑无菌0.45um 47mm,Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。

  简化计数过程:在微生物菌落计数过程中,表面同菌落的颜色反差会使得计数过程更加简便。

  光滑或网格:许多微生物检测法以培养后的菌落计数作为定量标准。Whatman网格滤膜内有间隔3.1mm或者5mm的网格线。用特殊的无毒性的墨水,并且完全不含细菌生长的抑制剂。

  无菌膜:Whatman提供已包装好的无菌滤膜来提高操作效率,节省了大量时间,且无菌滤膜自带黑色或白色网格,方便菌落计数。

  特征和优点:

  • 已消毒了的膜可供主要实验选择
  • 非常好的对比,方便颗粒检测
  • 网格没有毒性,也不会抑制细菌生长,保证样品的完整性
  • 黑色平滑或者黑色网格膜中混合了硝酸纤维素和醋酸纤维素
  • 膜提供了高的内表面积,适合吸附力更高的产品
  • 更高的灰尘负载力
  • 生物学惰性,良好的热稳定性
  • 不含表面活性剂,不会污染样品
  • 膜均匀的微孔结构提高了流速
  • 热稳定性

  Whatman黑色混酯膜中光滑型用于自动克隆计数,而网格型则用于人工计数。黑膜使的残留物或者细胞颜色和膜之间颜色有差异,从而不必对膜进行染色处理。

  应用

  Whatman混合纤维素膜在要求更高流速和更大过滤容量的应用中非常有效,包括了水溶液的澄清和消毒、分析和去除颗粒、空气监测和微生物分析,其他应用包括:

  • 水溶液的澄清或冷灭菌
  • 细胞学
  • 空气监测
  • HPLC样品制备(水相)
  • 病毒浓缩
  • 颗粒物分析
  • 生物检测
  • 食品微生物包括E.coli计数
  • 细菌生物学研究
  • 液体颗粒物计数或气溶胶观察
  • 酵母和霉菌

  技术参数-混合纤维素酯膜

  普通  
  爆裂强度 >10 psi
  重量 4.3-5.0 mg/cm平方
  zui高操作温度 130℃
  孔率 74-77%
  蒸汽高压灭菌
  抗溶剂 中等
  蛋白吸附率 中等

  产品选择-混合纤维素酯膜

  膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速 空气流速△p=3mbar(bar)(s/100ml) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
  WME混合纤维素酯膜 140
  ME混合纤维素酯膜            
  ME 24 0.2 135 20 53.65 3.7
  ME 25 0.45 145 12.5 40.6 2.8
  ME 26 0.6 135 48 21 27.55 1.9
  ME 27 0.8 140 2.8 11.6 18.85 1.3
  ME 28 1.2 140 2 9.3 11.6 0.8
  ME 29 3 150 1.2 6.7 10.15 0.7

  订货信息-混合纤维素酯膜(大张卷膜)

  目录 孔径(um) 颜色 描述 数量/包
  10401605 0.45 白色 ME25 0.45um 300mm*100m(宽*长) 1
  10409702 0.45 黑色 ME25/3 0.45um 300mm*100m(宽*长)  

  订购信息:

  尺寸(mm) 孔径(mm)   目录号      描述               数量/包

  ME系列–ME24,平坦无网格

  25           0.2         10401706     平滑                    100pk

  47           0.2         10401712     平滑                     100pk

  47           0.2         10401770     平滑,(已灭菌,无菌包装) 100pk

  50           0.2         10401714     平滑                      100pk

  50           0.2         10401772     平滑,(已灭菌,无菌包装) 100pk

  100          0.2         10401721     平滑                      50pk

  110          0.2         10401726     平滑                      50pk

  142          0.2         10401731     平滑                      25pk

  ME系列–ME25,平坦无网格

  25          0.45        10401606      平滑                     100pk

  47          0.45        10401612      平滑                     100pk

  47          0.45        10401670      平滑,(已灭绝,无菌包装) 100pk

  50          0.45        10401614      平滑                     100pk

  50          0.45        10401662      无衬纸                   100pk

  50          0.45         10401672     平滑,(已灭绝,无菌包装) 100pk

  90          0.45        10401618      平滑                      50pk

  100         0.45         10401621     平滑                      50pk

  110         0.45        10401626      平滑                      50pk

  142         0.45        10401631      平滑                      25pk

  ME系列–ME26,平坦无网格

  25          0.6         10401506      平滑                      100pk

  47          0.6         10401512      平滑                      100pk

  50          0.6         10401514      平滑                      100pk

  ME系列–ME27,平坦无网格

  25          0.8         10400906      平滑                      100pk

  37          0.8         10400909      平滑                      100pk

  47          0.8         10400912      平滑                      100pk

  50          0.8         10400914      平滑                      100pk

  100         0.8         10400921      平滑                      50pk

  ME系列–ME28,平坦无网格

  25          1.2         10400806      平滑                      100pk

  47          1.2         10400812      平滑                      100pk

  50          1.2         10400814      平滑                      100pk

  100          1.2         10400821     平滑                      50pk

  ME系列–ME29,带网格

  25 3         10400706      平滑                           100pk

  47 3         10400712       平滑                          100pk

  50 3         10400714       平滑                          100pk

  50 3         10400772 平滑,(已灭绝,无菌包装)            100pk

  ME系列–ME24,带网格

  47         0.2         10406970       白色/黑色网格3.1mm,无菌      100pk

  50         0.2         10406972        白色/黑色网格3.1mm,无菌      100pk

  ME系列–ME25,带网格

  47         0.45         10406812       白色/黑色网格3.1mm          100pk

  47         0.45         10407970       白色/黑色网格3.1mm,无菌     100pk

  47         0.45         10406871       白色/黑色网格3.1mm,无菌     1000pk

  47         0.45         10406512       白色/黑色网格5mm              100pk

  47         0.45         10409770       黑色/白色网格3.1mm,无菌      100pk

  47         0.45         10409771       黑色/白色网格3.1mm,无菌       1000pk

  47         0.45         10409414       绿色/黑色网格3.1mm             1000pk

  50         0.45         10406814       白色/黑色网格3.1mm             100pk

  50         0.45         10406862       白色/黑色网格3.1mm,无衬纸     100pk

  50         0.45         10406514       白色/黑色网格5mm               100pk

  50         0.45         10406572       白色/黑色网格5mm,无菌         100pk

  50         0.45         10406562       白色/黑色网格5mm,无衬纸     100pk

  50         0.45         10409714       白色/黑色网格3.1mm          100pk

  50         0.45         10409772       白色/黑色网格3.1mm,无菌    100pk

  50         0.45         10409462       绿色/黑色网格5mm,无衬纸    100pk

  47         0.45         10406800       精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌  100pk

  50         0.45         10406801       精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 100pk

  50         0.45         10406802       精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 400pk

  47         0.45         10406803       精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 400pk

  ME系列–ME26,带网格

  50         0.6         10409814        黑色/白色网格grid 3.1mm 100pk

  ME系列–ME27,带网格

  47         0.8         10408970       白色/黑色网格3.1mm,无菌          100pk

  47         0.8         10409970       白色/黑色网格3.1mm with pad,无菌 100pk

  47         0.8         10409270       黑色/白色网格3.1mm,无菌          100pk

  50         0.8         10405672       绿色/黑色网格3.1mm,无菌          100pk

  ME系列–ME28,带网格

  50         1.2         10408472       绿色/黑色网格3.1mm,无菌          100pk

  WME系列–带网格

  25         0.45        7141-002       白色/黑色网格3.1mm                100pk

  25         0.8         7148-002       白色/黑色网格3.1mm                100pk

  47       0.45       7140-104      光滑,无菌                   100pk

  47         0.2         7187-114       白色/黑色网格3.1mm                100pk

  47         0.45        7141-004       白色/黑色网格3.1mm                100pk

  47         0.45        7141-104       白色/黑色网格3.1mm,无菌           100pk

  47         0.45        7141-114       白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片    100pk

  47         0.45        7141-124       白色/黑色网格3.1mm,无菌            200pk

  47         0.45        7141-154       白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片     1000pk

  47         0.45        7141-204       白色/黑色网格3.1mm,高压无菌包,无菌   100pk

  47         0.45        7153-104       黑色/白色网格3.1mm,无菌