2800-226/2800-266-whatman 纤维素萃取套管滤筒/滤筒

2800-226/2800-266whatman 纤维素萃取套管滤筒/滤筒

 • 型号 2800-226/2800-266
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman 纤维素萃取套管滤筒/滤筒,被广泛用于Soxhlet提取器内,是种安全、方便和有效的固体、半固体物质提取的方法。Soxhlet提取是一种广泛用的分析食品和土壤材料中的脂类或杀虫剂以及其他固体液萃取的技术。

  纤维素萃取套筒/滤筒

  高性能纤维素萃取套筒/滤筒

  纤维素提取套筒/滤筒由高质量的纤维素棉绒制成,机械强度大,保留力强。

  标准套筒/滤筒壁厚约1mm(颗粒保留度为10.0um)。

  加厚套筒/滤筒壁厚约为2mm,用于高保留力和增加湿强度,干强度或特殊要求(颗粒保留度为6um)。

  高纯度材料确保分析结果的可靠性和可再现性。

  标准纤维素萃取套筒/滤筒

  603型套筒/滤筒是由高质量绵纤维素制成,603g型套筒/滤筒是由硼硅酸玻璃(含粘结剂)制成。对于常规自动化萃取仪器,Whatman为您提供与仪器匹配尺寸的套筒/滤筒适配器,以满足自动化使用。

  套筒/滤筒尺寸选择指南

  选择适合的套筒/滤筒大小以匹配萃取仪的正常使用。不同大小的套筒/滤筒内径和总长差别仅几毫米,因此在计算外径时要特别注意壁厚;套筒/滤筒要经过萃取器上端较窄的接口,并且空隙为1-2mm,高于虹吸管顶部5-10mm。

  whatman 纤维素萃取套管滤筒/滤筒技术参数-标准萃取套筒/滤筒

  级别 材料 zui大操作温度℃
  603 纤维素 120
  603 g 硼硅酸盐玻璃纤维* 500

  whatman 纤维素萃取套管滤筒/滤筒订购信息:

  订货信息-高性能纤维素萃取套筒/滤筒

  尺寸(mm)       货号       数量/包

  Single Thickness(Wall=1mm)

  10*50          2800-105        25pk

  18*55          2800-185        25pk

  19*90          2800-199        25pk

  22*65          2800-226        25pk

  22*80          2800-228        25pk

  25*80          2800-258        25pk

  25*90          2800-259        25pk

  25*100         2800-250        25pk

  26*60          2800-266**      25pk

  26*100         2800-260        25pk

  28*80          2800-288        25pk

  28*100         2800-280        25pk

  28*120         2800-282        25pk

  30*77          2800-307        25pk

  30*80          2800-308        25pk

  30*100         2800-300        25pk

  33*80          2800-338        25pk

  33*94          2800-339        25pk

  33*100         2800-330        25pk

  33*118         2800-331        25pk

  37*130         2800-373        25pk

  41*123         2800-412        25pk

  43*123         2800-432        25pk

  60*180         2800-608        25pk

  Double Thickness(Wall=2mm)

  16*60 2810-166 25pk

  22*80 2810-228 25pk

  25*80 2810-258 25pk

  26*60 2810-266 25pk

  33*80 2810-338 25pk

  33*94 2810-339 25pk

  43*123 2810-432 25pk

  订货信息-标准萃取套筒/滤筒

  尺寸(mm) 级别 壁厚(mm) 货号 数量/包

  22*60 603 2.0 10350306 25pk

  22*80 603 1.5 10350211 25pk

  25*50 603 1.5 10350116 25pk

  25*60 603 1.5 10350215 25pk

  25*80 603 1.5 10350217 25pk

  25*100 603 1.5 10350219 25pk

  26*60 603 1.5 10350220 25pk

  27*80 603 1.5 10350223 25pk

  28*60 603 1.5 10350225 25pk

  28*80 603 1.5 10350226 25pk

  28*100 603 1.5 10350227 25pk

  30*80 603 1.5 10350234 25pk

  30*100 603 1.5 10350236 25pk

  33*60 603 1.5 10350238 25pk

  33*80 603 1.5 10350240 25pk

  33*80 603T 1.0 10350437 25pk

  33*90 603 1.5 10350241 25pk

  33*94 603 1.5 10350242 25pk

  33*100 603 1.5 10350243 25pk

  33*118 603 1.5 10350245 25pk

  33*130 603 1.5 10350247 25pk

  33*205 603 1.5 10350250 25pk

  35*150 603 1.5 10350255 25pk

  40*85 603 2.0 10350261 25pk

  41*123 603 2.0 10350265 25pk

  44*230 603 2.0 10350275 25pk

  48*145 603 2.0 10350273 25pk

  48*200 603 2.0 10350274 25pk

  75*250 603 2.5 10350287 25pk

  80*250 603 3.0 10350324 25pk

  订货信息-用于标准DIONEX ASE 萃取管的纤维素萃取筒:

  萃取容量(ml) 萃取系统    壁厚(mm)   货号       数量/包

  11             200         2.0      10350106      25pk

  22             200         1.5      10350108      25pk

  33             200         1.5      10350109      25pk

  34             100/300     1.5      10350328      25pk

  66             100/300     1.5      10350327      25pk

  100            100/300    1.5       10350315      25pk