No.50 No.51A No.51B-日本Advantec 东洋 色谱用纸

No.50 No.51A No.51B日本Advantec 东洋 色谱用纸

 • 型号 No.50 No.51A No.51B
 • 品牌 ADVANTEC
 • 【简单介绍】

  日本Advantec 东洋 色谱用纸,高质量纸张经过斑点形成(spot formation),毛细管作用,水流流速和吸收速度测试,确保*性和重覆性,流速比较慢的色谱纸有比较高的的解析度

  高质量纸张经过斑点形成(spot formation),毛细管作用,水流流速和吸收速度测试,确保*性和重覆性

  流速比较慢的色谱纸有比较高的的解析度

   

  用途

  色谱

  电泳和转印迹

  分离溶解物

  No.50 No.51A No.51B-日本Advantec 东洋 色谱用纸

  *1. 吸水速度 – 在20°C把一条垂直滤纸放在蒸馏水中,10分钟之后蒸馏水能到达的距离.

  *2. 湿润破裂强度 – 滤纸浸泡水之后,使用 Mullen 爆裂强度计进行测试.

   

  订货信息

  Advantec 东洋 No.50 No.51A No.51B 4A No.526 No.590 色谱用纸

  所有以上等级均可选下列尺寸大小和包装数量:

  尺寸大小 数量包装
  20×400 100/盒
  200×200 50/盒
  600×600 50/盒

  货号  – 描述

  02103020 – 50/20MMX400MM – 50/20mmx400mm色谱纸,100/

  02103400 – 50/400MMX400MM – 50/400mmx400mm色谱纸,50/

  02103600 – 50/600MMX600MM – 50/600mmx600mm色谱纸,50/

  02161047 – 51A/47MM – 51A/47mm直径色谱纸,100/

  02163020 – 51A/20MMX400MM – 51A/20mmx400mm色谱纸,100/

  A0216006 – 51A/200MMX200MM – 51A/200mmx200mm色谱纸,100/

  02163400 – 51A/400MMX400MM – 51A/400mmx400mm色谱纸,50/

  A02163460 – 51A/460MMX570MM – 51A/460mmx570mm色谱纸,100/

  02163600 – 51A/600MMX600MM – 51A/600mmx600mm色谱纸,50/

  02173020 – 51B/20MMX400MM – 51B/20mmx400mm色谱纸,100/

  A0217006 – 51B/200MMX200MM – 51B/200mmx200mm色谱纸,100/

  02173400 – 51B/400MMX400MM – 51B/400mmx400mm色谱纸,50/

  A0217004 – 51B/460MMX570MM – 51B/460mmx570mm色谱纸,100/

  02173600 – 51B/600MMX600MM – 51B/600mmx600mm色谱纸,50/

  02363020 – 514A/20MMX400MM – 514A/20mmx400mm色谱纸,100/

  A02363200 – 514A/200MMX200MM – 514A/200mmx200mm色谱纸,100/

  02363400 – 514A/400MMX400MM – 514A/400mmx400mm色谱纸,50/

  A0236004 – 514A/460MMX570MM – 514A/460mmx570mm色谱纸,100/

  02363600 – 514A/600MMX600MM – 514A/600mmx600mm色谱纸,50/

  02453020 – 526/20MMX400MM – 526/20mmx400mm色谱纸,100/

  02453400 – 526/400MMX400MM – 526/400mmx400mm色谱纸,50/

  02453600 – 526/600MMX600MM – 526/600mmx600mm色谱纸,50/

  02523020 – 590/20MMX400MM – 590/20mmx400mm色谱纸,100/

  02523400 – 590/400MMX400MM – 590/400mmx400mm色谱纸,50/

  02523600 – 590/600MMX600MM – 590/600mmx600mm色谱纸,50/

  04774810 – 810MMX33M – 810mmx33m层状化色谱纸,1/