PerkinElmer空心阴极灯N3050152 N3050152


PerkinElmer空心阴极灯N3050152

产品名称: PerkinElmer空心阴极灯N3050152
产品型号: N3050152
产品厂商: PerkinElmer

PerkinElmer空心阴极灯N3050152 元素名称 镍 元素符号Ni PerkinElmer空心阴极灯N3050152

PerkinElmer空心阴极灯N3050152

元素名称:镍

元素符号:Ni

Lumina空心阴极灯用于珀金埃尔默的各种原子吸收光谱仪,珀金埃尔默产品的更大灯体积使灯具的使用寿命更长

带有珀金埃尔默编号标识的灯具可进行自动设置,安装时只需简单将灯具滑入仪器的支架或转动架内即可

每只空心阴极灯在出厂前均接受测试,所用的材料均经过仔细挑选,从而避免出现光谱干扰

珀金埃尔默提供种类多样的单元素和多元素灯以供选择

PerkinElmer空心阴极灯N3050152  N3050152