800319 800309-whatman聚碳酸酯膜Nuclepore膜径迹蚀刻膜PC膜19mm孔径1um滤膜挤出机膜

800319 800309whatman聚碳酸酯膜Nuclepore膜径迹蚀刻膜PC膜19mm孔径1um滤膜挤出机膜

 • 型号 800319 800309
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman聚碳酸酯膜Nuclepore膜径迹蚀刻膜PC膜19mm孔径1um滤膜挤出机膜Nuclepore聚碳酸酯膜,由高质量聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确、流速快、化学抗性、抗热性,表面光滑平整,不溶于大多数有机溶剂(二氯甲烷、N-甲基-2-吡喏烷酮除外)或浸出,不吸附蛋白质,确保样品的洁净度。

  whatman聚碳酸酯膜Nuclepore膜径迹蚀刻膜PC膜19mm孔径1um滤膜挤出机膜

  产品特性
  · 不吸附蛋白和提取物,确保样品不被污染
  · 高化学抗性和热稳定性,适合大多数样品
  · 低灰分和皮重
  · 表面光滑平展,便于对截留物粒子进行观测

  产品规格

   

  产品名称

  货号

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,0.015μm孔径,13 mm

  110401

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,0.1μm孔径,13 mm

  110405

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,0.2μm孔径,13 mm

  110406

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,0.4μm孔径,13 mm

  110407

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,0.8μm孔径,13 mm

  110409

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,1.0μm孔径,13 mm

  110410

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,3.0μm孔径,13 mm

  110412

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,5.0μm孔径,13 mm

  110413

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,8μm孔径,13 mm

  110414

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片,10.0μm孔径,13 mm

  110415

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.015 μm孔径, 25 mm

  110601

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.03 μm孔径, 25 mm

  110602

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.05 μm孔径, 25 mm

  110603

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.08 μm孔径, 25 mm

  110604

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.1 μm孔径, 25 mm

  110605

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.2 μm孔径, 25 mm

  110606

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.4 μm孔径, 25 mm

  110607

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.6 μm孔径, 25 mm

  110608

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.8 μm孔径, 25 mm

  110609

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 25 mm

  110610

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 2.0 μm孔径, 25 mm

  110611

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 3.0 μm孔径, 25 mm

  110612

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 5.0 μm孔径, 25 mm

  110613

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 8.0 μm孔径, 25 mm

  110614

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 10.0 μm孔径, 25 mm

  110615

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 12.0 μm孔径, 25 mm

  110616

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.8 μm孔径, 37 mm

  110809

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.015 μm孔径, 47 mm

  111101

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.05 μm孔径, 47 mm

  111103

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.08 μm孔径, 47 mm

  111104

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.1 μm孔径, 47 mm

  111105

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.2 μm孔径, 47 mm

  111106

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.4 μm孔径, 47 mm

  111107

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.6 μm孔径, 47 mm

  111108

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.8 μm孔径, 47 mm

  111109

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 47 mm

  111110

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 2.0 μm孔径, 47 mm

  111111

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 3.0 μm孔径, 47 mm

  111112

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 5.0 μm孔径, 47 mm

  111113

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 8.0 μm孔径, 47 mm

  111114

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 10.0 μm孔径, 47 mm

  111115

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 12.0 μm孔径, 47 mm

  111116

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜圆片, 0.2 μm孔径, 50 mm

  111206

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.4 μm孔径, 50 mm

  111207

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 5.0 μm孔径, 50 mm

  111213

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 12.0 μm孔径, 50 mm

  111216

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.05 μm孔径, 76 mm

  111503

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.05 μm孔径, 90 mm

  111703

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.1 μm孔径, 90 mm

  111705

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.2 μm孔径, 90 mm

  111706

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.4 μm孔径, 90 mm

  111707

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 90 mm

  111710

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 2.0 μm孔径, 90 mm

  111711

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 3.0 μm孔径, 90 mm

  111712

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.08 μm孔径, 142 mm

  112104

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.1 μm孔径, 142 mm

  112105

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.2 μm孔径, 142 mm

  112106

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 142 mm

  112110

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 293 mm

  112810

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,张, 5.0 μm孔径, 19 × 42 mm

  113313

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,张, 8.0 μm孔径, 19 × 42 mm

  113314

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,张, 0.03 μm孔径, 8 × 10 in

  113502

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,张, 0.2 μm孔径, 8 × 10 in

  113506

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,张, 12.0 μm孔径, 8 × 10 in

  113516

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.2 μm孔径, 19 mm

  800281

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.4 μm孔径, 19 mm

  800282

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.8 μm孔径, 19 mm

  800284

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.03 μm孔径,19 mm

  800307

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.05 μm孔径, 19 mm

  800308

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 0.1 μm孔径, 19 mm

  800309

  Nuclepore聚碳酸酯亲水膜,圆片, 1.0 μm孔径, 19 mm

  800319

   

  上海必泰生物科技主营进口滤膜滤纸滤器,*品种齐全欢迎询价采购张