10403012-GE Whatman沃特曼醋酸纤维素膜(CA膜)ST69 1.2um 47mm

10403012GE Whatman沃特曼醋酸纤维素膜(CA膜)ST69 1.2um 47mm

 • 型号 10403012
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  GE Whatman沃特曼醋酸纤维素膜(CA膜)ST69 1.2um 47mm,Whatman醋酸纤维素膜由纯醋酸纤维素制成,Z合适制备生物样品、临床分析、无菌检验及闪烁计数测试。

  GE Whatman沃特曼醋酸纤维素膜(CA膜)ST69 1.2um 47mm,Whatman醋酸纤维素膜由纯醋酸纤维素制成,zui合适制备生物样品、临床分析、无菌检验及闪烁计数测试。

  特点和优势:

  醋酸纤维素的蛋白吸附力极低

  天然亲水性,适于水溶液和酒精

  较普通醋纤膜的溶剂抗性更高,尤其是对低分子醇类

  提高了热稳定性和物理强度,可耐受180℃高温

  适用于干热灭菌、射线灭菌和环氧乙烷灭菌、高温高压灭菌等方式

  技术参数-醋酸纤维素膜

  膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速△p=0.9bar(s/100ml/12.5cm平方) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
  OE66 0.2 115 26 58 4
  OE67 0.45 115 12 44.95 3.1
  ST68 0.8 140 16 21.75 1.5
  ST69 1.2 140 12 13.05 0.9

  订购信息:

  尺寸(mm)    孔径(um)    目录号        数量/包

  25                0.2         10404106        100pk

  47                0.2         10404112        100pk

  47(无菌包装)     0.2         10404170        100pk

  50                0.2         10404114        100pk

  110                0.2         10404126        50pk

  142                0.2         10404131        25pk

  293                0.2         10404139        25pk

  300*600            0.2         10404180        5pk

  OE 67

  13                0.45         10404001        100pk

  25                0.45         10404006        100pk

  47                0.45         10404012        100pk

  50                0.45         10404014        100pk

  85                0.45         10404044        50pk

  110               0.45         10404026        50pk

  142               0.45         10404031        25pk

  ST 68

  47                0.8         10403112        100pk

  ST 69

  47                1.2         10403012        100pk