Agilent-Technologies 进样瓶5182-0714 5182-0714


Agilent-Technologies 进样瓶5182-0714

产品名称: Agilent-Technologies 进样瓶5182-0714
产品型号: 5182-0714
产品厂商: Agilent-Technologies

Agilent-Technologies 进样瓶5182-0714 2ml 100/包 Agilent-Technologies 进样瓶5182-0714 原装Agilent/安捷伦 2ml 透明螺纹进样瓶(未带书写签)5182-0714

原装Agilent/安捷伦  5182-0714  2ml 透明螺纹进样瓶是认证的螺纹口样品瓶和密封件

将钳口盖易于自动进样器抓取的外形特性和螺纹盖易于使用的特性相结合。螺纹盖和精密匹配的隔
垫可以实现微量内插管的安全密封。
• 认证充分保证了与安捷伦自动进样器的兼容性
• 2 mL,12 x 32 mm,9 mm 直径
• 采用独特包装设计,减少样品瓶破损的可能
• 比标准窄开口样品瓶口大40%
• 独特的螺纹设计保证一致的安全密封
• jin确加工的瓶颈zui适合机械臂操作
• 严格的质量控制确保批与批之间的尺寸一致性
• 可选带刻度标线的陶瓷书写签

2 mL 广口螺纹口玻璃瓶
说明                  100/包                             1000/盒*

透明                  5182-0714                      5183-2067
透明  带书写标签 5182-0715                           5183-2068
琥珀色               5188-6535                       5188-6536
琥珀色,带书写签 5182-0716                           5183-2069
去活性样品瓶
透明                 5183-2070
透明,带书写签       5183-2071
琥珀色,带书写签     5183-2072