Agilent-Technologies 进样瓶盖5182-0717 5182-0717


Agilent-Technologies 进样瓶盖5182-0717

产品名称: Agilent-Technologies 进样瓶盖5182-0717
产品型号: 5182-0717
产品厂商: Agilent-Technologies

Agilent 安捷伦 进样瓶盖5182-0717 用于2mL螺纹口样品瓶和6mL螺纹口样品瓶 Agilent 安捷伦 进样瓶盖5182-0717

Agilent-Technologies 进样瓶盖  用于2mL螺纹口样品瓶和6mL螺纹口样品瓶

蓝色,PTFE/红色硅橡胶隔垫

安捷伦 5182-0717 螺纹口瓶盖 用于2mL样品瓶的螺纹口瓶盖

颜色            隔垫类型             经认证       100/包       500/包       1000/

蓝色       PTFE/红色硅橡胶隔垫         ◆       5182-0717     5185-5820     5190-1599

蓝色       PTFE/白色硅橡胶隔垫         ◆       5182-0720     5185-5863

蓝色       PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫       ◆       5182-0723     5185-5862

蓝色       预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫     ◆       5183-2076     5185-5865

蓝色       PTFE 内衬实心瓶盖           ◆       5183-2075

蓝色       广口,无隔垫                ◆       5182-0728

蓝色       固定PTFE/硅橡胶隔垫                  5185-5823

蓝色       固定的、预穿孔的PTFE/硅橡胶隔垫      5185-5824                   5040-4649