MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500 1.05458.0500


MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500

产品名称: MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500
产品型号: 1.05458.0500
产品厂商: MERCK

MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500 500g MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500

MERCK培养基大豆胰蛋白胨琼脂1.05458.0500

规格:500g


默克密理博颗粒状培养基


安全:无TSE(BSE)疯牛病证明

      减少粉末和有毒有害物质


质量标准:遵照ISO11133,EP/USP/JP

           清晰有意义的质量报告


经济省钱:减少购买价格昂贵的添加剂


方便:容易称量操作,溶解快速

优点:

 减少有毒害成分的吸入和污染

 防止组分分离和结块

 组分分布均匀稳定,重现性好容易称量,良好的流动性防止粘壁

 快速均匀地溶解于水

 质量标准质量报告清晰实用

 批次稳定

 遵照ISO11133,遵照药典标准EP/USP/JP服务

菌落总数

APT 琼脂              1.10453.0500    500g

中国蓝乳糖琼脂        1.02348.0500    500g

无糖计数琼脂培养基    1.10878.0500    500g

平板计数琼脂          1.05463.0500    500g

脱脂奶粉平板计数琼脂  1.15338.0500    500g

标准I营养肉汤         1.07881.0500    500g

标准II营养琼脂        1.07315.0500    500g

大豆胰蛋白胨琼脂      1.05458.0500    500g

大豆胰蛋白胨琼脂      1.07324.0500    500g

含聚山梨醇脂和卵磷   

TGE培养基             1.10128.0500    500g

橙血清琼脂            1.10673.0500    500g