sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B 5441307H4-OO-B


sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B

产品名称: sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B
产品型号: 5441307H4-OO-B
产品厂商: sartorius

sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.015m2,5个/包 sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B 0.45+0.2μm

sartorius终端过滤器5441307H4-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯

Sartopore 2型囊式滤器/小型滤芯用于快速和全范围pH兼容性过滤,

新型的Sartopore 2型滤器设计Sartobran-P型囊式滤器的补充,Sartobran-P型囊式滤器主要用于含蛋白溶液在pH 4~8范围内的预过滤和chu菌过滤

Sartopore 2型滤器采用聚醚砜滤膜,具有宽范围的化学兼容性,覆盖了pH  1~14整个范围,可用于在高或低的pH条件下过滤强活性的液体

Sartopore 2型滤器有三种不同孔径的滤膜

对于较难滤过溶液的预过滤采用0.45μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器

对于培养基的chu菌过滤采用0.2μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器

而采用0.1μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器特别适合于血清和含血清培养基的chu菌过滤和除支原体过滤

 Sartopore 2型滤器不对称结构的滤膜和内置的预过滤膜的双层滤膜结构具有高的持续时间和流速,所有其特别适用于难过滤、高粘性溶液或需要短时间过滤要求的场合。其有囊式滤器和小型滤芯两种供选择
      技术规格
            生物安全性通过USP Class VI Plastics Test
            化学兼容性覆盖了pH 1~14整个范围,对水溶液
            细胞毒性所有的材料经MRC-5人胚肺细胞和L-929鼠成纤维细胞无毒性
            过滤面积0.015m2,0.03m2,0.05m2,0.1m2,0.2m 2和0.45m2
            完整性测试所有的Sartopore 2型滤器均可进行完整性测试,在每个包装中均有说明
            材料不对称结构的双层聚醚砜滤膜,聚丙烯外壳和支撑
            

    
   产品编号
            Type OO (梯形软管接头进液口和出液口,两端奶嘴接头)
            5441358K4-OO-BSartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.015m2,5个/包
            5441358K5-OO-BSartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.03m2,5个/包
            5441358K7-OO-BSartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.05m2,5个/包
            5441358K8-OO-BSartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.1m2,5个/包
            5441358K9-OO-ASartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.2m2,4个/包
            5441358K0-OO    Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.45m2,1个/包
            5441307H4-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.015m2,5个/包
            5441307H5-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.03m2,5个/包
            5441307H7-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.05m2,5个/包
            5441307H8-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.1m2,5个/包
            5441307H9-OO-A Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.2m2,4个/包
            5441307H0-OO    Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.45m2,1个/包
            5441306G5-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.03m2,5个/包
            5441306G7-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.05m2,5个/包
            5441306G8-OO-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.1m2,5个/包
            5441306G9-OO-A Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.2m2,4个/包
            5441306G0-OO    Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.45m2,1个/包
            Type SS (卫生法兰进液口和卫生法兰出液口,即卫生法兰接头)
            5441358K4-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.015m2,5个/包
            5441358K7-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.05m2,5个/包
            5441358K8-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.1m2,5个/包
            5441358K9-SS-A Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.2m2,4个/包
            5441358K0-SS    Sartopore 2型囊式滤芯,0.1μm,0.45m2,1个/包
            5441307H4-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.015m2,5个/包
            5441307H7-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.05m2,5个/包
            5441307H8-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.1m2,5个/包
            5441307H9-SS-A Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.2m2,4个/包
            5441307H0-SS    Sartopore 2型囊式滤芯,0.2μm,0.45m2,1个/包
            5441306G7-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.05m2,5个/包
            5441306G8-SS-B Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.1m2,5个/包
            5441306G9-SS-A Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.2m2,4个/包
            5441306G0-SS    Sartopore 2型囊式滤芯,0.45μm,0.45m2,1个/包

      同时,对于Sartopore囊式滤芯,还有三种孔径和不同过滤面积的小型滤芯,其产品信息如下:
      产品外观产品编号产品说明
            5441558K7-BSartopore 2型小型滤芯,0.1μm,0.05m2,5个/包
            5441558K8-BSartopore 2型小型滤芯,0.1μm,0.1m2,5个/包
            5441558K9-BSartopore 2型小型滤芯,0.1μm,0.2m2,5个/包
            5441507H7-BSartopore 2型小型滤芯,0.2μm,0.05m2,5个/包
            5441507H8-BSartopore 2型小型滤芯,0.2μm,0.1m2,5个/包
            5441507H9-BSartopore 2型小型滤芯,0.2μm,0.2m2,5个/包
            5441506G7-BSartopore 2型小型滤芯,0.45μm,0.05m2,5个/包
            5441506G8-BSartopore 2型小型滤芯,0.45μm,0.1m2,5个/包
            5441506G9-BSartopore 2型小型滤芯,0.45μm,0.2m2,5个/包